Begravning utan ceremoni, också kallat direktkremation är ett passande val om man inte önskar någon ceremoni. Vid detta val transporteras den avlidne i kista till krematoriet utan någon föregående ceremoni. Därefter kan gravsättningen ske.