Vi är återförsäljare av EMPERI planteringslådor. EMPERI Original tillverkas i aluminium och består av en inre planteringslåda, en yttre vattenlåda samt en sugfilt som drar upp vattnet till jorden.

Vatten fylls på 1-2 gånger per månad. Tungt arbete som kanthuggning och höstgrävning försvinner eftersom jorden hålls på plats och trädrötter utanför.

Den inre planteringslådan gör det möjligt att välja om du vill plantera i arbetshöjd eller direkt på plats. Ergonomiska hjälmedel finns för alla arbetsmoment. Den koniska formen gör att lådan kan användas året om. De plana utsidorna minskar risken för uppfrysning. Materialet i lådorna kan varken antändas eller smälta av värme från t.ex. tjältiningsaggregat eller gravljus. Blomlådans kanter är greppvänliga runtom och platta för att vara så lite synliga som möjligt.

Finns i följande storlekar: 40x30, 50x30, 60x30, 70x30, 80x30, 90x30 och 100x30 cm. Färg: Svart

Systemet består av en ytterlåda där lagom mängd med vatten finns och en innerlåda som man planterar i.

Emperi