Testamenten

Testamenten & Äktenskapsförord

Testamente är en juridisk handlingi vilken en person kan bestämma hur det han äger ska fördelas efter hans död. Vissa krav måste uppfyllas för att testamentet ska vara giltigt och vi rekommenderar att man vänder sig till en person som är kunnig inom området för att vara säker på att det blir rätt. 
 
Oavsett vad testamentet säger så har bröstarvingar alltid rätt att få halva arvslotten (laglotten). Välkomna in till oss för att få mer information om arv och bouppteckningar. Det går även bra att beställa broschyren ”Vem ärver vad”, på sidan Kontakta oss. Kom in till oss eller ring om ni har specifika frågor så hjälper vi gärna till. 
 
Är man gift kan man också göra ett äktenskapsförord som beskriver vad som skall hända om ena parten i ett giftermål avlider eller om man skiljer sig. För att det inte skall råda någon tvekan den dag dokumenten behövs är det viktigt att man tar hjälp av någon som kan skriva dessa dokument. För sambo gäller särskilda regler vid dödsfall. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.