Juridiska tjänster

 
Det är mycket som skall redas ut efter en anhörigs bortgång. Det gäller bland mycket annat att se över och göra en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder - att göra en bouppteckning och därefter ett arvskifte. 
 
Vi är även behjälpliga med juridik i livstiden, såsom Samboavtal, Testamenten, Gåvobrev, Framtidsfullmakter etc.