Jansons Allservice

 

Jansons Allservice är ett dotterbolag till Jansons Begravningsbyråer med verksamhet i västra och norra Värmland. Vi utför tömningar av hus och lägenheter i samband med att dessa ska avyttras, flyttstädningar, försäljning av lösöre, fordon och övrigt gods. Vi bedriver även försäljning av begagnade kontorsmöbler och kontorsmaskiner. Utför även snöröjning, gräsklippning och enklare fastighetsunderhåll för både företag och privatpersoner. Många av våra tjänster är berättigade till Rut-/Rotavdrag.